राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान

रहमानखेड़ा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अधिष्ठान

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के अधिष्ठान सम्बन्धी सूचना (पुनर्गठन सहित) दिनाँक 28.02.2017

क्र० सं० पद वेतनमान कार्यरत पद स्वीकृत पद
1 निदेशक 37400-67000 01 01
2 अपर निदेशक तदैव 01 01
3 सह- प्राध्यापक 15600-39100 09 09
4 सहायक लेखाधिकारी 15600-39100 01 01
5 अवर अभियन्ता 9300-34800 01 01
6 वरिष्ठ प्रयोगशाला सहा0 वर्ग -1 तदैव 01 01
7 लेखाकार तदैव 02 01
8 प्रधान लिपिक 5200-20200 01 01
9 मानचित्रक तदैव 01 --रिक्त---
10 कृषि निरीक्षक वर्ग- 2 तदैव 02 02
11 सहायक लेखाधिकार तदैव 01 01
12 वरिष्ठ सहायक तदैव 06 05
13 सहा0 कृषि निरीक्षक / प्रा0सहा0, वर्ग -3 तदैव 1+2 03
14 कनिष्ठ सहायक तदैव 02 01
15 चालक तदैव 07 03
16 अनुरेखक तदैव 01 --रिक्त---
17 चतुर्थ श्रेणी तदैव 42 15
योग 82 44